Przed rozpoczęciem procesu repatriacji zwłok ważne jest sprawdzenie, czy zmarła osoba wykupiła ubezpieczenie podróżne.

Większość polis ubezpieczenia podróżnego obejmuje ubezpieczenie repatriacyjne, które może pomóc w opłatach i innych wydatkach związanych ze sprowadzeniem ciała osoby zmarłej do kraju. Zaświadczenie jest wykonane w języku angielskim lub urzędowym kraju, w którym nastąpił zgon i potwierdza podstawowe informacje dotyczące przyczyny śmierci. Taką dokumentację należy oczywiście przetłumaczyć, aby mogła zostać uznana w kraju docelowym.

Jak wygląda proces repatriacji ciała osoby zmarłej do kraju

Formalności związane z transportem zmarłego do Polski

Lokalny zakład pogrzebowy wykonuje oświadczenie potwierdzające, że trumna zawiera tylko ciało zmarłego oraz niezbędne ubrania i materiały do pakowania. Oświadczenie może również stwierdzać, że szczątki zostały zabalsamowane lub przygotowane w inny sposób. Ponadto lokalne organy w porcie załadunku wydadzą zezwolenie na tranzyt, które będzie towarzyszyło szczątkom. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ciało zostało zabalsamowane, dokumenty opisane powyżej będą spełniały międzynarodowe wymagania w zakresie zdrowia publicznego. Jeżeli zagraniczne świadectwo zgonu nie jest dostępne w momencie zwrotu zwłok, w zaświadczeniu konsularnym stwierdza się, że zmarła osoba nie umarła z powodu choroby poddawanej kwarantannie i że szczątki zostały zabalsamowane.

Jeśli osoba, która zmarła, wykupiła ubezpieczenie podróżne przed wyjazdem lub podróżowała statkiem wycieczkowym lub grupą wycieczkową, wszystkie lub większość kosztów repatriacji zostanie prawdopodobnie pokryta z polisy firmy organizującej wyjazd. Dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z nimi, aby dowiedzieć się, czy tak jest przed dokonaniem ustaleń. Jeśli żaden pasażer nie towarzyszy szczątkom, przewoźnik lotniczy musi wystawić konosament na pokrycie kosztów transportu. W punkcie wyjścia przewoźnik lotniczy uzyska zezwolenie urzędu celnego na wjazd ciała do kraju.

Aby uzyskać transport zmarłego do polski i dopełnienie wszelkich formalności możesz wynająć profesjonalną firmę. W większości przypadków zostaniesz poproszony o przesłanie przetłumaczonego zagranicznego aktu zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego najbliższego miejsca zamieszkania zmarłej osoby. Dopiero wtedy urząd będzie mógł wydać ci certyfikat, który zezwala na pochówek.