Dzień: 2021-08-31

Jak wygląda proces repatriacji ciała osoby zmarłej do kraju

Przed rozpoczęciem procesu repatriacji zwłok ważne jest sprawdzenie, czy zmarła osoba wykupiła ubezpieczenie podróżne. Większość polis ubezpieczenia podróżnego obejmuje ubezpieczenie repatriacyjne, które może pomóc w opłatach i innych wydatkach związanych ze sprowadzeniem ciała osoby zmarłej do kraju. Zaświadczenie jest wykonane […]