W ramach naszego portalu bardzo dużo miejsca poświęcamy tak zwanemu primary packaging, a więc pakowaniu wstępnemu, które to umożliwia skuteczne zabezpieczenie produktów cukierniczych, spożywczych, zabawek, czy też innych wyrobów oferowanych konsumentom przed uszkodzeniami mechanicznymi lub szkodliwym działaniem wszelakich czynników zewnętrznych. Daje to producentowi gwarancję, że towar dotrze na półki sklepowe bądź też do odbiorcy docelowego w stanie nienaruszonym. Nie można jednakże zapominać o pakowaniu uzupełniającym określanym także niejednokrotnie mianem secondary packaging. W przypadku wyrobów o większych gabarytach lub też produktów dostarczanych konsumentom w znacznych ilościach, często przyjmuje ono formę kartonowania.

Jak można się łatwo domyślić, zestaw produktów lub wyrób o znacznych wymiarach jest wtedy umieszczany w specjalnie przygotowanym do tego celu wytrzymałym kartonie, który to nie tylko ułatwia transport i przechowywanie, ale także dzięki interesującym nadrukom już w takiej formie potrafi przyciągnąć zainteresowany wzrok potencjalnych odbiorców. Obecnie kartonowanie odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany, a wszystko to dzięki zastosowaniu w ramach linii produkcyjnych wysoce wydajnych oraz niezwykle wręcz skutecznych maszyn pakujących, które to korzystając z przygotowanego zawczasu materiału są w stanie wytworzyć od kilku do nawet kilkudziesięciu kartonów, w których umieszczone mogą zostać produkty…i to przy minimalnej ingerencji ze strony pracownika! Aby maszyna działała właściwie, wystarczy po jej montażu oraz podłączeniu prawidłowo ją skonfigurować, a będzie ona w stanie pracować przez wiele kolejnych miesięcy bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian czy modyfikacji. Urządzenia mają także charakter modułowy, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby powiększyć je dodając do nich kolejne elementy, zwłaszcza w sytuacji gdy powiększeniu i modernizacji poddawana jest cała linia produkcyjna. Umożliwia to znaczną poprawę przepustowości urządzeń przy jednoczesnej maksymalizacji zysków generowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Czy należy przez to rozumieć, że przedsiębiorstwa, w których zaimplementowane zostały mniej lub bardziej zaawansowane urządzenia pozwalające na automatyczne składanie i przygotowywanie kartonów masowo zwalniają swoich pracowników? Sytuacja taka w żadnym przypadku nie ma miejsca! Wykwalifikowani pracownicy są w rzeczonym przypadku przesuwani do wykonywania o wiele bardziej wymagających, ale także znacznie lepiej płatnych, jak również w zauważalnym stopniu bardziej satysfakcjonujących zawodowo prac. Maszyny przejmują bowiem najbardziej powtarzalne czynności, natomiast dzięki pełnej automatyzacji procesu właściciel może mieć przekonanie graniczące niemalże z pewnością, iż każdy wykonany przez maszynę karton będzie w pełni zgodnie ze specyfikacją i idealnie dostosowany do typu produkowanych wyrobów. Nie będzie więc mowy o jakichkolwiek niedoskonałościach czy też niedoróbkach wpływających negatywnie na całość procesu produkcyjnego!