Zboża ozime są bardzo wydajne i dają doskonałe rezultaty w postaci wysokiego plonu, ale mają one jednak pewną wadę, a mianowicie dużą tendencję do zachwaszczenia.

Niestety w ozimych zbożach chwastów jest mnóstwo, a przez to możesz spadać wydajność uprawy. Dlatego też takie uprawy wymagają odchwaszczania, aby chwastów było jak najmniej, natomiast plon był możliwie jak najwyższy. Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych ogranicza się w zasadzie tylko i wyłącznie do stosowania chemicznych środków, których zadaniem jest selektywnie usunąć tylko i wyłącznie określone gatunki roślin, powszechnie uznawane przez nas w uprawach za chwasty. Odpowiednie dawkowanie takich środków pozwala na uzyskanie odpowiedniego rezultatu w postaci zmniejszenia populacji chwastów i poprawy plonowania zbóż.
Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – metody

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – jak to zrobić dobrze?

Najgorszym, co może zrobić rolnik, jest działanie na oślep. Każdy herbicyd ma inne zastosowanie i każde chwasty są odporne na inne składniki. Wczesną wiosną trzeba przeprowadzić lustrację naszych upraw i sprawdzić, jak mają się po zimie. Koniec lutego i początek marca to najlepsze okresy na to, żeby przekonać się, jak wyglądają nasze uprawy i czy niczego im nie brakuje. Jeżeli zauważymy, że populacja chwastów jest wysoka, trzeba zastosować wybrany herbicyd, a jego wybór będzie zależny od zauważonych typów chwastów. Jedne chwasty mogą być szybko usunięte przez zastosowanie jednego herbicydu, natomiast inne mogą się okazać na niego prawie całkowicie odporne. Dlatego też w każdej sytuacji trzeba postępować rozważnie i sprawdzić, na jakie składniki wrażliwe są konkretne rodzaje chwastów. Jeśli zastosujemy zbyt mała dawkę preparatu, efekt będzie mizerny. W momencie, kiedy zastosowana dawka będzie zbyt wysoka, efekt okaże się odwrotny do zamierzonego i może doprowadzić do zniszczenia naszych upraw. Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych trudna sztuka i nigdy nie należy postępować przy tym metodą prób i błędów, a bazować na sprawdzonych rozwiązaniach.