Dzień: 3 marca 2021

Zamówienia jednostek administracyjnych na towary i usługi

W przypadku kiedy jednostki samorządowe, chcą dokonać zakupów towarów lub usług, wówczas powinno się ogłosić zamówienie publiczne. W tym przypadku do przetargu może przystąpić każda firma, która może zrealizować daną usługę czy też dostarczyć określony towar. Warto zwrócić uwagę, iż […]