Tłumaczenie przysięgłe to autoryzowane tłumaczenie dokumentów prawnych lub zaświadczeń.

Obejmuje to akty urodzenia, stopnie uniwersyteckie, akademickie akta, akty założycielskie, statuty i inne oficjalne dokumenty. Tylko upoważnieni tłumacze przysięgli mogą zapewnić tłumaczenia przysięgłe dokumentów.

Co to jest tłumaczenie przysięgłe i dlaczego jest stosowane?

Dlaczego tłumaczenia przysięgłe dokumentów są takie ważne?

Tłumacze przysięgli potwierdzają tłumaczone przez siebie dokumenty swoim podpisem i pieczęcią. Oznacza to, że tłumacz bierze pełną odpowiedzialność za poprawność sporządzonego tłumaczenia dokumentu. Potwierdzenie to nadaje dokumentowi oficjalny, formalny status i wartość prawną równoważną oryginalnemu dokumentowi. Przy tłumaczeniu niektórych rodzajów dokumentów konieczne jest posiadanie gwarancji poprawności i uznania prawnego. Zwłaszcza jeśli musisz przedstawić te dokumenty oficjalnemu organowi, takim jak sąd, uniwersytet lub notariusz. W takich przypadkach tłumaczenie przysięgłe dokumentu jest często obowiązkowe.

Tłumacz przysięgły oficjalnie gwarantuje poprawność przetłumaczonych dokumentów poprzez podpisanie i opieczętowanie dokumentów oraz nadanie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego. Podają również swoje dane uwierzytelniające i dane kontaktowe. Przy składaniu dokumentów prawnych często obowiązkowe jest tłumaczenie przysięgłe, aby miały one oficjalną wartość oryginału w oczach władz. Tłumaczenia standardowe lub wykonane samodzielnie nie mają żadnej wartości prawnej.

Biuro tłumaczeń znajdziesz online na stronie sct-tlumaczenia.pl. Tłumacze przysięgli muszą dokładnie rozumieć zarówno terminologię, jak i wyrażenia w językach, na które tłumaczą. Zgadzają się przestrzegać precyzyjnych zasad i przestrzegać kodeksu etycznego. W niektórych krajach tłumacze przysięgli składają przysięgę w sądzie, zanim zostaną oficjalnie uznani. W rezultacie tłumaczenia przysięgłe są droższe niż zwykłe usługi tłumaczeniowe. Jeśli jednak potrzebujesz takiego tłumaczenia, to jest warte każdej wydanej złotówki.